σπίτι Πώς να χρησιμοποιήσετε? Πώς λειτουργεί? Συχνές ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί


NGPass re-encrypt your raw passwords, and then generate the different passwords for each websites.

The new generated passwords are strong, security and unique!


Why need NGPass ?

Everyone knows that one of the best ways to protect yourself from online security disasters is to use a different password for each accounts. But we know this is impossible mission for 99.999% persons in the Earth!

We need a simple way to protect our secret!

We can remember one or few passwords only!


Features: