σπίτι Πώς να χρησιμοποιήσετε? Πώς λειτουργεί? Συχνές ερωτήσεις

Πώς να χρησιμοποιήσετε


  1. Copy and paste the website URL to the domain input box.
  2. Typing the common password to the password input box.
  3. Click the `Submit` button or press `Enter` key.
  4. (Optional) Some websites may not support the long password, you can choose the password length.
  5. Copy the generated password for login.
  6. Done.