בית כיצד להשתמש? איך זה עובד? שאלות נפוצות

תנאי שימוש


We strive to protect your secrets, but you know network security is not only the passwords...

So we cannot guarantee your accounts are 100% safety, you also need to protect your local computer and network.

(e.g. ensure your computer is virus free ..)